nl fr en

Educatie & omkadering

Wie graag zelf meer informatie opzoekt, vindt op onze website uitgebreide en diepgaande achtergrondinformatie over de makers, de voorstellingen en de omkaderende activiteiten van Toneelhuis. Toneelhuis heeft een gevarieerd educatief aanbod voor groepen met meer en minder theaterervaring. Omwille van het coronavirus werken we op aanvraag. We kunnen desgewenst onderstaande activiteiten organiseren, maar ook op school komen - digitaal of live. Overleg je wens of idee met Petra Damen

Workshops

Toneelhuis organiseert theaterworkshops op maat van de bovenbouw van het middelbaar onderwijs, hogescholen en universitaire studies. De deelnemers ervaren zelf wat spelen is, ze verhouden zich tot de thema’s en achtergronden van de voorstelling. De workshops duren een dagdeel en kunnen zowel op school als in Toneelhuis plaatsvinden. Als gevolg van het coronavirus werken we op aanvraag. Op die manier kunnen we gezamenlijk een zo geschikt mogelijk programma uitwerken, conform de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen.

Try-outs

Als vertegenwoordiger van een groep (school, vereniging of organisatie) kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven op de nieuwsbrief. U wordt dan uitgenodigd voor try-outs. Op deze manier kunt u gratis de voorstelling prospecteren en onderzoeken welke inleidende activiteit u wil plannen voor uw groep.

Open repetities

In tijden zonder coronavirus staan daar waar mogelijk staan de repetities open voor begeleiders met hun groepen (maximum 40 personen). Op dit moment bezien we per aanvraag wat er mogelijk is.

Inleidingen, Nagesprekken, Q&A’S

Omdat we in coronatijden alle publiekscirculatie zo beperkt mogelijk willen houden, organiseren we tot nader order geen inleidingen en nagesprekken terplekke.
Op regelmatige basis zullen we via Zoom momenten voorzien waarop u uitgenodigd wordt om in gesprek te gaan met makers en acteurs, of om te luisteren naar een interview door theater- film en literatuurstudenten van de Universiteit Antwerpen. Meer nieuws hierover vindt u binnenkort op onze website en in de nieuwsbrief.

Samenwerkingen

Toneelhuis werkt o.a. samen met Universiteit Antwerpen, Universiteit van Amsterdam (afdeling Theaterwetenschap), Karel de Grote-Hogeschool (afdeling Kunst- en Cultuurbemiddeling en lerarenopleiding), Artesis Plantijn Hogeschool (afdeling Journalistiek en Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Costume-Design) en RITCS School of Arts (afdeling Podiumtechnieken), De!Kunsthumaniora Antwerpen, Stedelijk Lyceum Cadix, Xaveriuscollege.

Samen met sociale organisaties en verenigingen waar armen het woord nemen, zet Toneelhuis zich in voor een duurzaam participatietraject voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Toneelhuis biedt inleidingen, workshops en omkadering op maat voor sociale organisaties in de stad. U kunt deze aanvragen bij Petra Damen. U kunt zich ook richten tot OCMW Antwerpen / Dienst Vrije Tijd, STA-AN vzw, ATLAS en CAW Antwerpen. Of u kunt terecht bij Vrijuit; onze partner in de strijd tegen sociale uitsluiting.

Nieuwsbrief