April

April

In juli 1990 heeft April Glaspie, Amerikaans ambassadeur in Irak, een gesprek met president Saddam Hoessein. Enkele dagen later valt Irak Koeweit binnen. In januari 1991 brengt een internationale coalitie onder leiding van de VS het regime van Saddam Hoessein ten val. De Eerste Golfoorlog is een feit.
Dertig jaar later brengt Willem de Wolf in April drie personages samen: April Glaspie, Iraaks minister van Buitenlandse Zaken Tariq Aziz, en een nieuwsanker. Wat is in het cruciale gesprek echt gezegd? 

De tekst stelt brandend actuele vragen over de relatie tussen de Westerse en de Arabische wereld, over de rol van de media, de diplomatie en de politieke instellingen. April is geen documentaire reconstructie van het beruchte gesprek en velt geen moreel oordeel. De Wolf zoekt naar een ander perspectief. Had het ook anders gekund? Kan de geschiedenis alsnog herschreven worden? Gecorrigeerd? Herzien? 

Een tweetalige uitgave Nederlands - Arabisch
Met een nawoord van Erwin Jans
Met de steun van Literatuur Vlaanderen

Ook interessante producties