Gekken & Specialisten

Gekken & Specialisten

Gekken & Specialisten (1970) toont het conflict tussen een vader en zijn zoon die na lange tijd zijn teruggekomen van een oorlog.

De zoon – de Specialist en een voormalig chirurg – is inmiddels hoofd van de militaire inlichtingendienst; hij opereert nu in naam van een fascistisch systeem waarin hij heilig gelooft. De vader, ooit ook arts, is nu een Gek die het geloof in ieder systeem is kwijtgeraakt, ook dat in de wetenschap en vooruitgang.

De Nigeriaanse Nobelprijswinnaar Literatuur Wole Soyinka (1934) ontmaskert in Gekken & Specialisten met waanzin en woordspel de samenleving als een eeuwige machtsstrijd tussen geloofssystemen die elk voor zich de waarheid claimen. Zijn kritische blik op corrupte en autoritaire (post-)koloniale regimes maakte hem tot een van de belangrijke stemmen in de dekolonisatiegolf van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Gekken & Specialisten werd op vraag van theatercompagnie tibaldus voor het eerst naar het Nederlands vertaald door Marijke Emeis.

Met nawoorden van Erwin Jans, Kristof van Baarle en Marijke Emeis

Ook interessante producties