Missie

Toneelhuis is een van de drie grote stadstheaters in Vlaanderen. De artistieke kern van het huis bestaat uit twee theatercollectieven en drie individuele theatermakers: FC Bergman (Stef Aerts, Thomas Verstraeten, Marie Vinck, Joé Agemans), Olympique Dramatique (Tom Dewispelaere, Stijn Van Opstal), Lisaboa Houbrechts, Benjamin Abel Meirhaeghe en Gorges Ocloo. 

Sinds 2022 is Toneelhuis niet alleen artist driven, maar ook een collectief gedragen organisatie. De vaste makers delen de artistieke directie en zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van het artistieke beleid. Dit gezamenlijke leiderschap over een groot theater is uniek, ook in internationaal opzicht. Met zijn intergenerationele, diverse en collectieve leiding speelt de organisatie een internationale voortrekkersrol. 

Toneelhuis beschikt met de Bourla over een klassieke negentiende-eeuwse schouwburg in het hart van Antwerpen, en met de Kambala, een industrieel pand in de periferie van de stad, over een tweede, kleiner platform, waar zich ook het decor- en kostuumatelier bevinden. De stad en zijn rijke culturele smeltkroes zijn een belangrijke artistieke voedingsbodem. 
 
De eigenzinnige parcours van de vijf theatermakers/collectieven staan voor evenveel verschillende wereldbeelden en artistieke praktijken. Die heterogene dynamiek vormt de motor van Toneelhuis. Artistieke meerstemmigheid is het hart van de werking.  

Naast het maken van eigen voorstellingen creëert het collectief ook ruimte voor werk van andere makers, dat het eigen werk aanvult en uitdaagt. Dat gebeurt in het format van een festival en/of in coproductie met andere theaterpartners. Naast een productieplek wil Toneelhuis ook een presentatieruimte zijn. Toneelhuis beschouwt de generositeit naar andere gezelschappen en het delen van zijn theaterruimtes als een essentieel onderdeel van zijn artistieke werking. Als stadstheater wil Toneelhuis zich in het centrum van zijn stad zetten, als een artistieke vuurtoren, een toegankelijk huis waar een ieder zich welkom voelt om zich te laven aan of te confronteren met uiteenlopend werk.  

Toneelhuis wil duurzaamheid, stabiliteit en rust creëren en tegelijk inzetten op artistieke ontwikkeling in nieuwe samenwerkingen. Jonge makers zijn hier een belangrijke focus. Toneelhuis wil een betrouwbare artistieke en zakelijke partner zijn in lokale, nationale en internationale netwerken met een open blik op een snel veranderende wereld. Het wil een plek zijn van reflectie over theater en samenleving en de mogelijkheden van participatie onderzoeken.  

De vaste makers gaan expliciet de uitdagingen van de grote theaterzaal aan. Ze geloven in de vele mogelijkheden van de grote scène en in de krachtige, emotionele communicatie die zo met een groot publiek ontwikkeld wordt. Over hun onderlinge verschillen heen delen de makers hun passie voor het grote gebaar en het grote verhaal. Ze gaan voluit voor het gebruik van alle artistieke talen en disciplines: woord, lichaam, beeld, muziek en dans. Het hybride en interdisciplinaire werken zit in hun artistieke DNA. Ze kiezen voor eigentijdse onderwerpen als identiteit en gender, geschiedenis en dekolonisatie, ecologie en participatie. Ze schuwen grote teksten en universele thema’s niet, maar gaan ook de uitdagingen van queering en intersectionaliteit aan. Technisch vakmanschap en ervaring gaan hand in hand met experiment en originaliteit. Ze durven met hun werk zowel artistiek stelling nemen in maatschappelijke kwesties als uitdrukking geven aan diepe menselijke emoties. 

De Toneelhuismakers willen met hun voorstellingen uitnodigen, maar niet altijd behagen. Ze willen overrompelen met beelden maar ook de kracht van woorden tonen. Hun voorstellingen scherpen de kritische zin en prikkelen de zintuigen. Ze beroeren de harten, maar manipuleren ook de verbeelding. Ze vertellen nieuwe verhalen en herontdekken de oude. Ze klagen aan en verleiden. Lichamen worden geëxhibitioneerd en gedachten worden verfijnd. Er wordt geprovoceerd en verward maar ook getroost. De Toneelhuismakers zoeken de grote gebaren op om intimiteit te tonen. Van het theater maken ze een plaats om te debatteren, maar ook een circus vol clowns en acrobaten. Toneelhuis is een verlengstuk van de straat, maar ook een autonome ruimte. Een kruispunt van politiek en poëzie. 
Van engagement en vormexperiment. 
Een explosie van verschillen. 
Een unieke plek van belangeloze betrokkenheid.