Reflectie

Toneelhuis is niet alleen een plek voor creatie en presentatie van theatervoorstellingen, maar wil ook bijdragen tot een reflectie over het medium. We willen de toeschouwer meer achtergrond over en inzicht geven in onze eigen voorstellingen en de ontwikkelingen van het theater in een snel veranderende samenleving. 

We gaan op die momenten dieper in op de artistieke inspiratie, op de materialen en op de vormgeving die leiden tot de uiteindelijke voorstellingen. We concentreren ons met andere woorden op de maakprocessen: vanuit welke kiem ontspringt de creativiteit van een theatermaker? Hoe ontstaat een idee en ontwikkelt het zich naar een enscenering? Wat gebeurt er in het hoofd van de theatermaker, in de voorbereiding en daarna in het repetitielokaal? 

We leggen in het seizoen 2024-2025 daarbij de nadruk op aspecten die vaak minder nadrukkelijk aan bod komen, maar essentieel zijn voor onze theaterervaring, zoals de kostumering of het charisma van de performer. Daarnaast worden ook het statuut van de theatertekst, het gebruik van de visuele technologie en de relatie tot de stad en de openbare ruimte behandeld. Rond die thema’s organiseren we een aantal lezingen, gesprekken en discussies. Op de website brengen we uitgebreid verslag van deze activiteiten.