AmateurTONEELhuis kent zijn eerste première.

Samen met OPENDOEK, de belangenbehartiger van het amateurtheater in Vlaanderen, startte Toneelhuis dit seizoen een project waarbij amateurgroepen uitgenodigd worden om zich te buigen over het repertoire dat Toneelhuis speelt en om hun eigen versie daarvan te brengen. Een selectie van die voorstellingen zal in april 2013 in de Bourla gepresenteerd worden.

Dit seizoen wordt er in amateurTONEELhuis gewerkt rond teksten van Shakespeare, Duras en Kas & De Wolf. Sinds mei 2012 organiseert Toneelhuis bijeenkomsten met de deelnemende amateurgroepen, waarop dramaturg Erwin Jans een breder historisch en theoretisch kader schetst. Intussen repeteren de gezelschappen aan hun eigen versie van de gekozen Toneelhuisvoorstelling. Als eerste gaat amateurtoneelgezelschap Compagnie Schmaltz op vrijdag 23 november in première in het Klokhuis met haar versie van Half elf zomeravond.

Ook interessante producties: