nl fr en

Een goed begin

Aangekondigde aanpassingen in de Antwerpse cultuursector zijn een goed begin. Maar we zijn er nog niet.

Guy Cassiers: "Ik ben erg blij met de aanpassingen die de gouverneur Cathy Berx zonet heeft aangekondigd en die de cultuursector opnieuw de beperkte speelruimte geeft die ook elders in dit land van kracht is. De veiligheidsmaatregelen die alle theaterhuizen al geruime tijd toepassen zijn bijzonder streng en nauwkeurig; daarmee kan de veiligheid voor medewerkers en publiek maximaal gegarandeerd worden. De theaters volgen daarbij de sectorgidscultuur die al sinds 12 juni officieel erkend is. Het is goed dat al deze gegevens nu bij iedereen bekend zijn. Maar we zijn er nog niet. Ook de reductie in aantallen toeschouwers die eind juli werd afgekondigd, is problematisch. Ook dat is een punt waarop we opnieuw moeten werken. Ik sluit me aan bij de actiepunten die vandaag samengebracht zijn door de Crisis Cel Cultuur en wil daar mijn verdere medewerking aan verlenen."

Lees hier het volledige persbericht vandaag uitgestuurd door de crisiscel Cultuur:

“Laat overal in Vlaanderen evenementen opnieuw doorgaan en verhoog onmiddellijk capaciteit van onze zalen en buitenpodia: het is veilig en broodnodig om cultuursector overeind te houden.” 

Op 27 juli 2020 bracht de Nationale Veiligheidsraad de bezoekersaantallen voor culturele evenementen terug van 200 naar 100 bezoekers voor voorstellingen die binnen plaatsvinden en van 400 naar 200 mensen voor buitenvoorstellingen. Zo’n lage bezoekersaantallen tijdens voorstellingen zijn financieel niet haalbaar. De crisiscel Cultuur eist onmiddellijk overleg met de betrokken politici om die aantallen opnieuw naar omhoog te laten gaan, rekening houdend met de grootte van zalen en locaties. Daarenboven vraagt de crisiscel aan alle Vlaamse gemeenten die in navolging van Antwerpen hun evenementen geschrapt hebben, die ook weer maximaal te laten doorgaan. 

Laat overal evenementen weer doorgaan 

In Antwerpen zal straks beslist worden dat culturele evenementen weer mogen doorgaan nadat ze eerder de hele sector hadden lam gelegd. Die impulsieve beslissing zonder grond en ingevoerd zonder overleg met de betrokkenen, heeft heel wat schade aangericht. Onderzoekswerk geleverd door cult! en Kunstenpunt toont aan dat er vandaag 91 gemeenten zijn waar geen evenementen mogen doorgaan en 17 gemeenten waar evenementen die georganiseerd werden door de gemeente zelf, geannuleerd zijn. De crisiscel vraagt met aandrang aan de betrokken burgemeesters om in navolging van Antwerpen, de culturele activiteiten weer te laten doorgaan. 

Klik hier om het overzicht in te kijken (stavaza op 11/08/2020) 

Verhoog nu capaciteit van zalen en locaties 

Wel 80 experten uit de kunsten- en evenementensector hebben de voorbije maanden kosten noch moeite gespaard om cocreatief een uitgekiend, gedetailleerd draaiboek op te stellen over hoe we ‘coronaproof’ voorstellingen en andere culturele evenementen kunnen organiseren. Deze sectorgids Cultuur werd door de GEES en de Vlaamse minister van Cultuur bekrachtigd en bewierookt. Als er een sector is die weet hoe om te gaan met bezoekersstromen, dan is het de cultuursector. Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om - zonder overleg - de sectorgids naast zich neer te leggen, de bezoekersaantallen te halveren en de voltallige sector een maximum aantal bezoekers op te leggen: 100 bezoekers voor binnenvoorstellingen, 200 bezoekers voor voorstellingen die buiten plaatsvinden. En dat terwijl er geen enkele uitbraak in de sector is gekend. Dit maximum aantal bezoekers leidt tot kafkaëske toestanden. Stel je een concert voor in het Sportpaleis, AB of De Vooruit met een publiek van 100 mensen. 

In onze draaiboeken wordt nauwkeurig uitgetekend hoe bubbels van mensen op een veilige afstand van elkaar worden gescheiden. Ook de bezoekersstromen worden zodanig geleid dat de afstand gegarandeerd is. Daarbij komt ook nog eens de mondmaskerplicht. Wat wij met onmiddellijke ingang vragen is voor een logisch aantal mensen te mogen spelen. Met logisch bedoelen we een relatief bezettingspercentage dat rekening houdt met de grootte van de zaal, de anderhalve meter regel én het protocol zoals dat te vinden is in de sectorgids en in het CERM, geen absoluut getal. De GEES was akkoord met een dynamische inzet van publieksaantallen. 

Eis voor onmiddellijk overleg 

De voorbije maanden en weken heeft de cultuursector ervaren hoe politici van zowel het Vlaamse, regionale, provinciale als lokale niveau beslissingen namen boven onze hoofden heen. Beslissingen met verstrekkende gevolgen voor een sector in nood. De crisiscel Cultuur eist dan ook onmiddellijk overleg met de betrokken politici om de maximum aantallen voor evenementen los te laten en zalen en locaties op een logische, veilige en proportionele manier te kunnen vullen. Het is een eerste stap om de sector alvast weer wat meer zuurstof te geven en nieuwe werkgelegenheid te creëren voor de duizenden en duizenden mensen die al dan niet rechtstreeks werkzaam zijn in de cultuursector. 

Ontstaan van de crisiscel cultuur 

Broodroof, twee maten en twee gewichten, een gebrek aan kennis van wat er kan in de sector en een tekort aan inspanningen om met de sector te overleggen. Drastische en soms onterechte beslissingen van de voorbije maanden en weken hebben ertoe geleid dat sleutelspelers uit de brede cultuursector (commercieel en gesubsidieerd verenigd) zich verzamelen in een crisiscel. Het voornaamste doel: de sector levend door de crisis loodsen en coronaproof aan het werk gaan waar het kan. Deze cel in ontwikkeling wil nog korter op de bal spelen tijdens de coronacrisis die een hele sector dreigt overkop te doen gaan en dringt aan op een nauwere betrokkenheid bij het gevoerde crisisbeleid, een gelijkwaardige behandeling ten opzichte van andere sectoren en een overheid die consistente en gedragen beslissingen neemt. 


Initiatiefnemers (alfabetisch) 

Antwerps Kunstenoverleg (AKO), Artiestencoalitie, Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Corona Taskforce Belgian Event Sector, cult! netwerk cultuurhuizen, Gents Kunstenoverleg (GKO), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector. 

Dit is het begin van een proces waarin zo veel mogelijk actoren uit het brede veld betrokken zullen worden. 


Contactpersonen vanuit sector 

  • Stany Crets, acteur, regisseur en producer in de vrije sector en ervaringsdeskundige: 0475 98 05 30 
  • Tom Kestens, Artiestencoalitie: 0486 22 48 28 
  • Leen Laconte, woordvoerder Overleg Kunstenorganisaties: 0498 19 44 92 
  • Michaël Pas, acteur en woordvoerder van de Acteursgilde: 0496 45 36 59 
  • Johan Penson, Sectorgids professionele kunsten: 0478 34 57 77 
  • Leen Vanderschueren, woordvoerder cult! netwerk cultuurhuizen: 0479 94 10 78 
  • Frederik Sioen, coördinator Gents Kunstenoverleg: 0486232851 

Deze mensen waren om 15u ook aanwezig op de persconferentie van gouverneur Cathy Berx en zijn aanspreekbaar voor de pers.