Het Jihadi-Salafisme

Het Jihadi-Salafisme

Politieke en religieuze wortels

Abied Alsulaiman, literair vertaler en hoofddocent Arabistiek aan de KU Leuven, publiceerde in 2016 een analyse van de vertroebeling van de relatie met de Arabische wereld en het ontstaan van het terrorisme.
Boeiend leesvoer!

Abied Alsulaiman vertaalde de theatertekst van Willem de Wolf naar het Arabisch voor de tweetalige theatertekst die Toneelhuis en Bebuquin uitgeven. 

Zijn analyse van het Jihadi-Salafisme verscheen in 2016 in het magazine Ethische perspectieven, van het Overlegcentrum voor ethiek (KU Leuven).

Het Jihadi-Salafisme is een ideologie die in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan is. Het ideologische referentiekader ervan ligt in de ultraorthodoxe doctrine van het Wahabisme. In de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten tijdens de Eerste Wereldoorlog vindt ze haar historische voedingsbodem, en in de politieke gebeurtenissen in 1978-1979 (het Camp Davidakkoord, de Iraanse Revolutie en de Afghaanse Oorlog) vindt ze de directe aanleiding tot ontplooiing. Het aanslepende Arabisch-Israëlische conflict en de westerse steun aan Israël enerzijds en de instandhouding van de dictatuur in de Arabische wereld anderzijds vormen momenteel de internationale voedingsbodem voor het Jihadi-Salafisme. Ook de politieke projecten die zich nu in het Midden-Oosten aan het ontplooien zijn, namelijk het Iraans-Sjiitische project, het Ottomaans-Soennitische project en het Zionistische project, dragen tot de voedingsbodem van het Jihadi-Salafisme bij.

Het artikel probeert een algemeen beeld van het Jihadi-Salafisme te schetsen, waarbij zowel de ontstaansgeschiedenis als de ideologische doctrines worden geschetst.

Lees hier het integrale artikel.

Ook interessante producties: