Laat het doek niet vallen

Laat het doek niet vallen

De meerjarige subsidies van tal van Nederlandse theatergezelschappen worden geschrapt of aanzienlijk verminderd

Ook Toneelhuis betreurt de beslissing om de meerjarige subsidies van talrijke Nederlandse theatergezelschappen te schrappen of flink te verminderen. Dit raakt vele vernieuwende gezelschappen, gerenommeerde makers en spelers, die ook in Vlaanderen gewaardeerd worden. Hun artistieke kwaliteit staat buiten kijf.

Wij willen onze bezorgdheid uiten over deze dreigende kaalslag in het Nederlandse podiumlandschap, een al kwetsbare sector door eerdere bezuinigingen, dat nu nog verder onder druk komt te staan. In afwachting van breder gedragen acties betuigen wij onze steun en solidariteit met onze getroffen noorderburen.

Kom in actie en teken de petitie van de VSCD