Prijs voor Atropa van Tom Lanoye

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft haar vijfjaarlijkse prijs voor podiumteksten 2012 toegekend aan Tom Lanoye voor Atropa. De wraak van de vrede. Lanoye schreef de tekst in 2008 in opdracht van Guy Cassiers en Toneelhuis. Atropa. De wraak van de vrede was het derde deel van Cassiers’ de Triptiek van de macht

Tom Lanoye is de tweede laureaat van de vijfjaarlijkse prijs. De eerste prijs voor podiumteksten ging naar David Van Reybrouck in 2007.

De genomineerden waren: Tom Lanoye met Atropa (2008), Lot Vekemans met Gif (2009), Rachida Lamrabet met Belga (2010) en Paul Pourveur met Plot your City (2011).

Uit het juryverslag:

“In Atropa. De wraak van de vrede (2008) zoekt Tom Lanoye naar de wortels van het kwaad dat oorlog en geweld heet, en analyseert hij de oorlogsretoriek en het spel van de macht. Die universele thematiek wordt geactualiseerd doordat hij in de aloude clash van de beschavingen (Hellas - Troje) de imperialistische taal van het tijdperk Bush laat weerklinken met de clash tussen westen en oosten. Voor Lanoye is er daarbij slechts één vorm van gerechtigheid: de overtreder zal tot het einde van zijn dagen met zijn misstap geconfronteerd blijven. Door het heel consequente, welhaast obstinate, gebruik van een klassieke versvorm slaagt Lanoye erin om de drammerigheid en de banaliteit van het oorlogsdiscours op te roepen, en tegelijk de gruwelijke ethische logica ervan intact te laten: de heilige oorlog is van alle tijden en dus horen we hem ook op klassieke wijze te bezingen. Atropa. De wraak van de vrede is zowel inhoudelijk als vormelijk een sterk werkstuk van een begenadigd theaterauteur.”

De prijs wordt uitgereikt op woensdag 17 oktober 2012 in het Academiegebouw in Gent.

Meer informatie op www.kantl.be

Ook interessante producties: