Testresultaten tonen aan: theater is veilig

Testresultaten tonen aan: theater is veilig

We delen graag de veelbelovende conclusies.

Begin mei organiseerde Toneelhuis vijf testvoorstellingen in de Bourla van April en The Sheep Song. We delen graag de veelbelovende conclusies.

Van 1 tot 13 mei 2021 organiseerde Toneelhuis vijf testvoorstellingen in de Bourla bij de voorstellingen April van Guy Cassiers (1, 3 en 5 mei) en The Sheep Song van FC Bergman (12 en 13 mei). In een zeer gecontroleerde omgeving werd de luchtkwaliteit in de zaal onderzocht met telkens oplopende publieksaantallen. Toneelhuis wilde met deze testreeks bijkomend onderzoek verrichten in volledige transparantie en samenwerking met overheid, virologen en verschillende professionele partners.

Dit zijn de veelbelovende conclusies: de CO2-concentratie in de zaal bleef tijdens alle voorstellingen (met een maximum van 210 toeschouwers) onder de richtwaarde van 900 ppm en zelfs onder de adviesdrempel van 800 ppm. De meetresultaten met een halfvolle zaal bewijzen dat een theatervoorstelling veilig kan doorgaan met een verwaarloosbaar besmettingsrisico, mits er goed geventileerd wordt. De extrapolatie van de meetresultaten toont aan dat dit in theorie ook geldt voor een volledig gevulde zaal.  

In een tent voor de Bourla werden alle deelnemers vooraf onderworpen aan een sneltest om nadien onmiddellijk de Bourlaschouwburg te betreden en niet meer in contact te komen met personen die niet getest werden. Tijdens de vijf testevents testte vooraf niemand positief op Covid-19. Aan de toeschouwers werd gevraagd om vanaf zeven dagen na het testevent een PCR-test te laten afnemen. Ongeveer 60% van de toeschouwers van de eerste twee testevents laat 7 dagen nadien een PCR-test afnemen. Enkel na het eerste testevent op 1 mei werden daarbij vijf zwak positieve resultaten geregistreerd, maar na onderzoek bleek dit niet te gaan over een (cluster)-besmetting tijdens de voorstelling. Van de overige testevents lag het aantal afgenomen PCR-testen in de lijn en testte niemand positief. In het algemeen kunnen we concluderen dat er geen besmettingen vastgesteld zijn die gelinkt kunnen worden aan de testevents.

Alle cijfers vindt u hier:

Ook interessante producties: