nl fr en

Toneelhuis van de toekomst

Vijf vaste makers en een jaarlijks in te vullen vrije ruimte

Vanaf het seizoen 2022-2023 zal TONEELHUIS onder haar nieuwe artistieke leiding radicaal veranderen, en toch noemen we het geen revolutie.

Radicaal betekent voor ons: scherpe artistieke keuzes maken, de vrije ruimte bevechten, kansen geven aan uiteenlopend talent, nieuwe perspectieven binnenbrengen, vervrouwelijken, verkleuren, vervormen. Outsiders worden insiders: zo verkennen wij op een nieuwe manier het theater en de stad. Geen revolutie maar een radicaal gestuurde evolutie. Met een open blik op de wereld om ons heen en stevig verankerd in Antwerpen. 

TONEELHUIS wil een geactualiseerde en geëmancipeerde mentaliteit binnenbrengen in de grote zaal en zo ruimte geven aan een nieuwe generatie. Transitie, ontwikkeling, innovatie, vakmanschap inventiviteit, geschiedenis, creativiteit en verbeelding...het zijn maar enkele woorden die de richting mee zullen bepalen van dit geweldige theaterschip.

De nieuwe artistieke leiding van TONEELHUIS kiest vanaf najaar ‘22 voor een sterk gediversifieerde en opvallend kleinere artistieke kern van vijf makers waarbinnen een evenwaardig gesprek tussen alle betrokkenen centraal staat. Twee gerenommeerde en gelauwerde ploegen uit de recente werking onder aanvoering van Guy Cassiers, gaan mee in de nieuwe artistieke kern: Olympique Dramatique en FC Bergman. Zij worden aangevuld door drie jonge theatermakers: Lisaboa Houbrechts, Benjamin Abel Meirhaeghe en Gorges Ocloo (die daarnaast artist-in-residence blijft bij Muziektheater LOD en het artistiek leiderschap deelt van Beeldsmederij DE MAAN in Mechelen).

Daarnaast lanceert TONEELHUIS een structurele verandering in de vorm van een jaarlijks opnieuw in te richten ‘vrije ruimte’. Binnen deze ruimte creëren we vanaf najaar ‘22 de mogelijkheid om intrigerende en belangwekkende plannen van artiesten die niet binnen de artistieke kern geplaatst zijn, op een evenwaardige manier te ondersteunen. Het zal hier gaan om creaties en co-creaties zowel met binnenlandse als met buitenlandse artiesten en partners. 

Dat we pleitbezorger zijn van een intergenerationele werking impliceert dat samenwerking, respect en liefde belangrijke componenten zullen zijn bij het verwezenlijken van een veilige ruimte voor liefst zo veel mensen als mogelijk. De toekomst ligt voor ons, dat wat zich morgen en de dagen nadien aandient wordt de voedingsbodem voor ons gezamenlijk toekomstperspectief.
We kijken uit naar de spannende reis!