Wachten/bis

het educatief, filosofisch pakket

Wachten/bis

In 2015 speelde de korte voorstelling Wachten, van Toneelhuismaker Mokhallad Rasem, niet enkel in de theaterzalen maar ook in verschillende scholen, sociale organisaties en in gevangenissen in Vlaanderen. Tegelijk vroeg Mokhallad, onder het oog van zijn camera, aan leerlingen en studenten uit acht Antwerpse scholen de vraag: “Wat betekent wachten voor jou?” Naast het beeldend, digitaal, theatraal, muzikaal of tekstueel werk dat er in de scholen rond het thema ‘wachten’ gecreëerd werd, vertelden jonge mensen wat ‘wachten’ voor hen betekent.

Mokhallad maakte van al deze input een nieuwe film: Wachten/bis. De jonge mensen die aan het woord zijn geven fijnbesnaard, bedachtzaam en soms impulsief antwoorden en inzichten. Gevoelig materiaal dat zich uitstekend leent om even stil te staan en een spiegel voor te houden.

Toneelhuis heeft dit materiaal in een gebruiksvriendelijk educatief filosofisch pakket gegoten. In dit pakket bevindt zich een link naar de film Wachten/bis en het bevat vijf filosofische kaarten. Deze kaarten zijn een selectie van quotes uit de film, onderverdeeld in vijf thema’s: verheugen, liefhebben, verwerken, zoeken en volharden. Deze kaarten dienen als prikkel om filosofische conversaties met de klas te voeren. Ze bevatten inhoud waarmee de leerlingen zich kunnen identificeren en werken op die manier drempelverlagend voor het delen van eigen ervaringen en/of bagage.
Dit pakket komt bewust zonder een nauwgezette gebruiksaanwijzing. Het is aan de begeleider om de veiligheid en het inlevingsvermogen van de groep in te schatten. Er kan gewerkt worden in kleine groepjes of met de volledige klasgroep. 

Ook interessante producties

Wachten Theater Archief

Wachten

Toneelhuis / Moussem Nomadisch Art Center / Mokhallad Rasem