Benjamin Verdonck op Het Theaterfestival

Benjamin Verdonck op Het Theaterfestival

'Wereldtournee in Antwerpen' houdt halt in DE SINGEL. 

Bij deze gelegenheid brengt Benjamin Verdonck het nieuwe Continuum in het goede gezelschap van Stef Kamil Carlens.

Tijdens zijn Wereldtournee in Antwerpen trekt Benjamin Verdonck met een piepkleine theaterdoos van wassalon tot wooncentrum, van voordeur tot balkon. In de doos kleine voorwerpen die hij gemakkelijk kan meenemen en aan mensen kan tonen. 
Een ‘wereldtournee’, maar dan in Antwerpen. Vanuit het idee dat je de hele wereld kunt ontdekken in één stad. Gewapend met kleine houten bakjes zet hij zich op Antwerpse straten en pleinen. Daar spreekt hij mensen aan om hen te tonen hoe er een vosje en een stukje worst uit tevoorschijn komen. Of hij wekt kleurige geometrische figuren tot leven op muziek van Philip Glass.
Of het nu op straat is of op de grote bühne, Verdonck schept een verbeeldingsvolle en fantasierijke ruimte op zakformaat.

Op Het TheaterFestival brengt hij het nieuwe Continuum naar de Zwarte Zaal van DE SINGEL.
Kleurrijke vlakken op deinende luiken die aan en afrollen en moeiteloos komen en gaan. Een kijkdoos die bij dag en nacht, binnen en buiten, zonder begin of eind, een groter of kleiner publiek kan bespelen. Een beproefd recept van heel veel touwtjes, onder begeleiding van een live score door Stef Kamil Carlens.

Tickets zijn vanaf nu te koop via het Theaterfestival.
 

Uit het juryverslag:

"Het is een haast iconisch beeld uit het voorbije pandemische podiumjaar: Benjamin Verdonck die vanop een hoogtewerker zijn mini-theatertje toont aan de ramen van een RVT. Voor zijn Wereldtournee in Antwerpen trok Verdonck onaangekondigd de publieke ruimte in om zijn werk te tonen aan wie hij toevallig tegenkwam. Vanuit de houten doosjes die hij meedroeg in een sporttas, toverde hij via touwtjes bewegende figuren tevoorschijn bij wijze van kleine voorstellingen. 

Mede omdat het om coronaproof werk gaat dat rond ontmoeting draait, kon Wereldtournee meteen op veel bijval rekenen. Maar Verdonck zou Verdonck niet zijn, mocht er niet veel méér op het spel staan. Wereldtournee is in eerste instantie een ontroerend voorstel van een maker die onafgebroken zoekt naar nieuwe mogelijke verhoudingen van kunst tot de wereld, en van de wereld tot de kunst. 

Eigen aan Wereldtournee is dat de betekenis van het werk zich niet zomaar laat vatten in enkele welgemikte zinnen. Telkens wanneer je denkt te weten wat het behelst, blijkt het alweer getransformeerd naar iets anders. Verdoncks creatie beweegt dan ook mee met de noden en mogelijkheden van het moment. Toen iedereen aan huis gekluisterd zat, passeerde Verdonck met zijn theatertjes langs voordeuren en ramen. Wanneer er weer meer mensen mochten samentroepen, kwam hij met grotere installaties, en evengoed maakte hij mini-tentoonstellingen in een etalage in de Nationalestraat of ging hij op vraag spreken in scholen of organisaties. Bovendien laat Verdonck het verloop van zijn werk deels afhangen van wat hij ter plekke aantreft. Serendipiteit, improvisatie en beweeglijkheid zijn sleuteltermen voor deze kunst. 

Veel meer dan een afgelijnd concept is Wereldtournee dan ook een zoektocht naar wat theater kan betekenen buiten de muren van het instituut, los van het geijkte publiek en de al even geijkte conventies. In een wereld waarin groei nog steeds als kernwaarde naar voren geschoven wordt, mag dit kleine, wendbare en lokale werk ook als ecologische geste begrepen worden. 

Daarmee grijpt Verdonck als geen ander de mogelijkheden aan van wat kunst vermag als vrijplaats. Door verbeelding te injecteren in de publieke ruimte en wars van vastgeroeste patronen te opereren, breekt hij het denken radicaal open. Dat Wereldtournee in één beweging ook een katalysator is voor gesprek, verbinding en het bouwen van bruggen, draagt alleen maar bij aan de bijzondere kracht van deze uitermate fijngevoelige creatie."

Ook interessante producties: