House of Flying Generations

House of Flying Generations

Toneelhuis lanceert in maart 2023 een nieuw themafestival. Ontdek het programma!

Een maand lang presenteren we, op onze podia, een reeks voorstellingen, concerten, films, debatten en lezingen rond het thema generaties en families.

 

“Dat we allemaal kind zijn, soms ook ouder, maakt ons tot historische wezens, van elkaar gescheiden door decennia. Kijk naar je ouders en je ziet het verleden - een afwijkende versie van jezelf, een versie die hetzelfde heeft meegemaakt in een totaal andere wereld; kijk naar je kinderen en je ziet de toekomst - de meest intense connectie die er te maken valt met hoe het leven na de dood zal zijn.” - (Christophe Van Gerrewey in De Witte Raaf sept-okt 2022).

Als hoeksteen van de samenleving. Zo heeft de familie eeuwenlang gefungeerd. Als de plek bij uitstek waar waarden en normen van generatie op generatie werden doorgegeven. Een plek van geborgenheid en bescherming. Met een duidelijke rol voor de vader en de moeder. Maar ook als plek van spanningen en conflicten over die rollen. Tussen de generaties. Tussen de geslachten. Maar die hoeksteen heeft inmiddels veel van zijn ondersteunende kracht verloren. De moderniteit heeft zich losgescheurd van de tradities. De autoriteit van de vader is ernstig aangetast. De moeder heeft zich geëmancipeerd. Tussen de generaties opent zich een diepe kloof. Het huwelijk en het gezin worden beschouwd als conservatieve instituties die niet langer de werkelijkheid vertalen. 

Op deze ruïnes ontwikkelen zich nieuwe vormen van samenleven en samenzijn. Eenoudergezinnen, homohuwelijken, pluspapa’s en plusmama’s, ... : de klassieke familiestructuur heeft behoorlijk wat concurrentie gekregen. Onze steden zijn daarenboven multicultureel en multi-etnisch geworden. Geschiedenissen en tradities vermengen zich. 

Theater heeft altijd al een bijzondere relatie met de familie gehad. Het is bij uitstek de plaats om de spanningen en conflicten tussen de geslachten en de generaties uit te beelden. Zowat alle grote drama's - van de Griekse tragedies over Shakespeare tot de burgerlijke drama’s - zijn familiedrama’s. De familie is het laboratorium voor de samenleving. 

Het festival interpreteert generaties ruim en probeert vele vragen te stellen. Niet alleen gaan de voorstellingen over generaties en families, generaties en families staan ook samen op het toneel. Hoe bijzonder is het om als koppel of als ouder en kind samen te spelen of te musiceren? Als autoriteit en traditie zo radicaal bevraagd worden als nu in onze samenleving het geval is, wat betekent dat dan voor de representatie ervan in het theater? Wat betekent het voor een oudere generatie theatermakers? Wat betekent het voor het spelen van repertoire waarin de klassieke familiestructuren en rolpatronen wel nog afgebeeld worden? En hoe komen andere modellen en geschiedenissen in beeld? Hoe werken andere tradities in de samenleving en het theater door?

We trappen het festival af met de première van About Elly, een coproductie van tg STAN, in coproductie met Toneelhuis, Antigone, De Roovers en Het Laatste Bedrijf. Daarnaast voorstellingen van NTGent, KVS, Bloet, Het Zuidelijk Toneel & BOG, Werktoneel & KASK, De Hoe, MartHa!tentatief en een concert van Peenoise. In samenwerking met De Cinema tonen we ook een reeks films gelieerd aan de thematieken uit de voorstellingen.  Tot slot een reeks gesprekken over generaties, families en over repertoire. Let's start talking 'bout generations!

Ook interessante producties: