Evenement

EASTAP conferentie Creating for The Stage and Other Spaces

Questioning Practices and Theories

FC Bergman

Van 28 februari tot 1 maart 2020 is FC Bergman te gast op het VIE Festival in Bologna met de voorstelling Het land Nod. Daarnaast is FC Bergman ook associated artist van de EASTAP 2020 Conference (European Association for the Study of Theatre and Performance), dat dit jaar in Bologna georganiseerd wordt, in nauwe samenhang met het VIE-festival 2020. FC Bergman houdt de openingsrede van het colloquium en geeft ook een masterclass over creëren. Een unieke kijk in de interne keuken van het gezelschap. 
 
LEZING FC Bergman De vorm als inhoud
27 februari, 12u, Teatro Arena del Sole

Het werk van FC Bergman kenmerkt zich door een epische, hyperrealistische vormgeving die het kader van een theatervoorstelling en het idee van een scenografie onder druk zetten en doen springen. De ‘vormen’ van hun voorstellingen kunnen nog het best omschreven worden als autonome installaties die niet alleen de personages aan hun materiële wetten onderwerpen, maar ook de blik van de toeschouwers overrompelen en voorbij de realistische einder in een ‘mythisch’ kijken verleiden: de huisjes en het bos in 300 el x 50 el x 30 el, het zwembad en de wagen in Van den Vos, de museumzaal en het Rubens-schilderij in Het land Nod of het appartementsgebouw in JR. De personages worden opgenomen in een hyperreëel universum. De omvang en de grootte van de scenografie, de hoeveelheid en de authenticiteit van de details, dwingen de toeschouwers tot een kijken waarin de betekenis altijd kan verdwijnen achter de materie. Het zoeken naar betekenis raakt verknoopt met een fysieke belevenis. 


-

WORKSHOP FC Bergman Over creëren. De keuken van FC Bergman

27 februari, 14u tot 18u, Sala dello Stabat Mater, Biblioteca dell' Archiginnasio

In deze masterclass geeft FC Bergman een kijk in de interne keuken van het gezelschap. Centraal staat de manier van werken die het gezelschap de afgelopen twaalf jaar heeft ontwikkeld. In korte tijd worden de eerste stappen van een creatief proces doorlopen. FC Bergman laat de deelnemers een basisconcept formuleren, een moodboard opmaken en nadenken over scenografie en eerste scènes. Net als bij de voorstelling Het land Nod is een bestaande ruimte met zijn geschiedenis en betekenis het uitgangspunt voor de creatie van een voorstelling. Hoe kan je een woordeloze, visuele voorstelling maken met de Sala dello Stabat Mater van het Aartsbisschoppelijk Paleis in Bologna als uitgangspunt?

van en met

  • FC Bergman

Alle data

Er zijn geen aankomende activiteiten voor dit event.

  1. Geannuleerd: donderdag 27 februari 2020 — 12u00 — Teatro Arena del Sole, Bologna
  2. Geannuleerd: donderdag 27 februari 2020 — 14u00 — Archiginnasio of Bologna, Bologna

Ook interessante producties