nl fr en

You're young and willing

NEW: REDUCTED RATE FOR - 25 = € 10

Cultural cheques

Cultuurshock

Scholen

Voor programmatips, extra info, uitnodigingen voor try-outs of een inleiding, mail Petra Damen.

Theateropleidingen

Als je op een theateropleiding zit, biedt Toneelhuis je speciale tarieven aan.
Voor meer info, mail tickets@toneelhuis.be.